Tag Archives: NESFACO THAM GIA ITPC

NESFACO THAM GIA “HỘI THẢO HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CỦA ITPC VÀ KẾT NỐI ĐƯA HÀNG HÓA VÀO CHUỖI SIÊU THỊ BIG C”

nesfaco

Chào bạn, Trong quá trình kinh doanh của mình, Nesfaco may mắn có cơ hội tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại chất lượng giữa các doanh nghiệp lớn, trong nước và cả ngoài nước, đây là cơ hội để học tập và nắm bắt cơ hội hợp tác với các đối tác…

Call Now Button